Emakina is now part of the epam family
Read the announcement
Select your location
09/17/2012

Verstrikt in EU-regels?

Author: Leon

Waar Geert Wilders vorige week via politiek probeerde de Nederlandse bevolking zich te laten losworstelen van Europese regels, kiest de Europese Ombudsman voor een pragmatischer aanpak. De instelling heeft namelijk verschillende taken, die niet allemaal even duidelijk zijn voor het grote publiek. En dat terwijl De Europese Ombudsman burgers onder meer kan helpen bij het oplossen van geschillen met ‘Het Grote Europa’. Om die taken duidelijk te maken, mag Emakina een serie commercials maken.

Uiteindelijk is uit de verschillende voorgestelde creatieve concepten één richting gekozen, die Europees zal worden uitgerold. De eerste commercial is vorige week gelanceerd en zal binnenkort worden geadapteerd voor de verschillende landen. Doordat gekozen is voor een visuele aanpak en Emakina is vertegenwoordig in een groot aantal Europese landen, zal die adaptie kostenefficiënt kunnen gebeuren. Hoewel de focus van de campagne zal liggen op ‘social’ is gekozen voor een kwalitatieve commercialproductie, die ook zijn weg zal kunnen vinden naar tv en bioscoop. Omdat in elk land verschillende kanalen worden ingezet om de diverse doelgroepen te bereiken zocht de Europese Ombudsman een creatief bureau dat om kan gaan met deze dynamiek. En de keuze voor Emakina is een goede gebleken, zoals blijkt uit de woorden van het hoofd Communicatie, Benjamin Hagard:  “…the Ombudsman himself, as well as his team, are highly satisfied with the result, and with… [Emakina’s] creativity and dynamism all along this project”.

gallery image