Amazon Web Services

Amazon Web Services erbjuder pålitliga, skalbara och billiga molntjänster, som på begäran@ tillhandahåller molnplattformar och API:er på en pay-as-you-go-basis. Molnwebbtjänsterna erbjuder en uppsättning tekniska infrastrukturer och byggstenar såväl som distribuerade datorverktyg. @ Emakina Group erbjuder ledande expertis inom AWS vilka har byggt åtskilliga lösningar för några av världens ledande B2C och B2B företag. Läs mer om@AWS!