Amplience

Amplience är en API-först, headless innehållshanteringsplattform som ger varumärken och återförsäljare friheten att göra mer. Dess lågkodade Content Management System, Digital Asset Management och Digital Experience Management-plattform tillåter ledande varumärkesteam att hantera innehåll, inte kod. Resultatet: snabb ROI och insiktsdrivna kundupplevelser som driver djupare, mer värdefulla kundrelationer.Amplience websiteAmplience partnership