Antavo

Antavo är en SaaS-utgivare av kundlojalitetslösningar med ett API-lager för enkel integration i företagslösningar. Dess teknologi erbjuder en rik uppsättning funktioner för konsekvent hantering av alla dimensioner av ett avancerat lojalitetsprogram. Kunder kan fritt strukturera sitt eget program, hantera medlemskategorier, tillhandahålla förmåner, säkerställa avkastning på investeringen och i slutändan öka kundens livstidsvärde. Emakina Group har bevisad expertis i att strukturera och utveckla lojalitetsprogram med hjälp av Antavo-teknologi.Antavo website