Brice Le Blévennec

Visions of a better world

Framtiden i berättelser

Emakina är "the user agency". Vi tror på att tillgängliggöra strategi, teknik och kreativitet  för användarna. Detta har varit vår företagskultur sedan dag ett, som ligger till grund för allt vi gör. Om våra projekt känns fräscha och nya, så uppskattas de av användarna, och det gör att våra kunder blir framgångsrika. Om våra kunder är nöjda fortsätter de sitt samarbete med oss. Det är en god cirkel. 

Tillämpad science fiction

Genom att förutse morgondagens användarbehov hjälper vi våra kunder att förbli relevanta och redo för framtiden. Vi föreställer oss framtiden som positiv för att bygga vägen som leder dit. Vi backar upp våra förutsägelser med bevis från vetenskapliga publikationer, innovationer och trender. Det är en ny genre som kombinerar fakta och fiktion. Vi kallar det för "tillämpad science fiction".

Emakina grundades 2001 som ett resultat av sammanslagningen av tre befintliga byråer: Emalaya, Net At Work och Ex Machina – som alla har längre historik tillbaka än så. De tre företagen slog samman sin kompletterande expertis och skapade varumärket "Emakina" - en sammanslagning av namnen Emalaya och Ex Machina.

Sedan starten för 30 år sedanhar vi frågat oss vart vi ska vara om 30 år. Den här boken utforskar vad som kan hända mellan år 2021 och 2051, i 30 artiklar med vars ett tema. Varje kapitel börjar med en fiktiv användarupplevelse i framtiden. På vårt byråspråk: en användarupplevelse som består av ett scenario som upplevs av en eller flera imaginära karaktärer. Vi delar sedan vår vision om en möjlig framtid. Vi börjar med insikter för att etablera vår framförhållning – och avslutar med att titta på de senaste trenderna och innovationerna som gör dessa berättelser mer eller mindre trovärdiga.

Tre sätt att se på framtiden

Tre Emakina-team arbetade med projektet, vart och ett inom ett specifikt expertområde.

Blå artiklar: Våra innehållsspecialister tittade på aktuella frågor, de senaste tekniska trenderna och vetenskapliga publikationer för att ta fram sina berättelser. 

Gröna artiklar: Våra UX-konsulter ingår alla i DXD-teamet (Digital eXperience Design) på Emakina. Deras berättelser är intimt kopplade till deras förståelse av framtida användarbehov. De tog hänsyn till samhällets sociologiska utveckling, såväl som teknikens inverkan. 

Oranga artiklar: Våra visionärer utgick från sin fantasi med en omättlig nyfikenhet för alla möjliga ämnen, och en teknisk intuition att upptäcka osannolika men ofta möjliga framtider.

Från vetenskap till fiktion

Artiklarna är sorterade från det mest troliga till det galnaste. Varje artikel är placerad på en skala från "science" till "fiction".

Vetenskap. De första artiklarna ligger tämligen nära vetenskapen och – med undantag för olyckor – är det högst troligt att de kommer inträffa. 

Innovation. De efterföljande artiklarna förutser innovationer som är logiska och – med nuvarande innovationstakt – är ganska troliga.

Upplösning. I hjärtat av boken utforskar dessa artiklar möjligheter som är beroende av radikala innovationer som fortfarande är på forskningsstadiet.

Vision. Dessa artiklar är förutsägelser – bortkopplade från huruvida de är genomförbara med tillgänglig teknik – men mänsklig uppfinningsrikedom har inga andra gränser än fysikens.

Fiktion. De senaste artiklarna tar konceptet till dess extrema. Vi föreställer oss de vildaste möjligheterna i en värld där dagens fysiska barriärer har brutits av vetenskapliga upptäckter som ännu inte kommit.

Skaffa ditt eget exemplar av boken i din lokala bokhandel eller förbeställ med någon av följande länkar.

Beställ den på Bokus

Beställ den på Adlibris

Beställ den på Amazon