Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen i Sverige och informera om pension, socialförsäkring och skatt. Trots att pensionen är en livsviktig fråga, är det inte alla som orkar engagera sig. Sedan 2020 hjälper vi därför Pensionsmyndigheten att göra informationen mer relevant och lättillgänglig för hela svenska folket. 

En stor tumme upp från Pensionsmyndigheten

Trots att pensionen är en livsviktig fråga, är det inte alla som orkar engagera sig. Sedan 2020 hjälper vi därför Pensionsmyndigheten att göra informationen mer relevant och lättillgänglig för hela svenska folket.

Läs caset