Pensionsmyndigheten

En stor tumme upp från Pensionsmyndigheten

Trots att pensionen är en livsviktig fråga, är det inte alla som orkar engagera sig. Sedan 2020 hjälper vi därför Pensionsmyndigheten att göra informationen mer relevant och lättillgänglig för hela svenska folket.

Utmaning

Pengar och pension är en fråga som påverkar hur resten av livet blir. Just därför kan det kännas ganska jobbigt när det orange kuvertet med pensionsbeskedet dimper ner i brevlådan. Hur kan vi ändra på det?

Orange kampanj 2022

Inför 2022 års utskick av det orange kuvertet tog vi fram en kampanj med budskapet att pension inte är så svårt som det låter, och att du oftast kan göra något litet för att förstå eller göra lite bättre. Känslan av att du har gjort tillräckligt utifrån just dina förutsättningar. Kort och gott: En tumme upp från Pensionsmyndigheten, fri från pekpinnar och ångest.

Orange kampanj 2023

I samband med pensionsbeskedet 2023 förvandlade vi olika personer till livs levande infografik för att visa hur pensionen kan variera beroende på individuella omständigheter.

Höstkampanj

Många svenskar tror att de ska gå i pension vid 65. Idag är riktåldern satt till 66 år. Samtidigt tror många att de kommer få en låg pension. Därför hjälpte vi Pensionmyndigheten att nå ut med det enkla budskapet att ju längre du jobbar, desto högre blir din pension.

Egenföretagarkampanj 2023

I 2023 års höstkampanj riktad mot egenföretagare använde vi bara 75% av medieutrymmet – helt enkelt för att visa att pensionen kan bli 25 % lägre om du inte betalar in egen tjänstepension.

Always on content

För den som är ung kan pensionen kännas väldigt, väldigt långt bort. Därför hjälper vi Pensionsmyndigheten att sätta pensionsfrågan ”in mind” hos målgruppen 25–40 åringar redan idag genom underhållande content på Instagram.