Uppsala kommun

Utsikt med insikt – från dåtid till framtid

Uppsala Slottshistoriska är ett nytt museum beläget i Uppsala slott. Museet ska bli navet för berättelsen om både slottets och Uppsala historia och framväxt - och ge nya perspektiv på dåtid och nutid

Utmaning

Emakinas uppdrag blev att ta fram en visuell identitet för det nya museet, som skulle spegla kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid och samtidigt lyfta fram slottet. Den nya visuella identiteten behövde också följa Uppsala kommuns övergripande grafiska riktlinjer med typsnitt, färger, namn- och avsändarhierarki.

Lösning

Vi tog fram konceptet "Utsikt med insikt - från dåtid till framtid" och ett collagebaserat designsystem där gamla och nya visuella element, som 1500-talsmålningar och foton från slottets arkiv möts. Genom att placera artefakter och objekt från olika tider och sammanhang intill varandra, skapas intressanta kontraster som sätter nytt ljus på historien och uppmuntrar till nya perspektiv på det redan kända.

Resultat

Uppsala Slottshistoriska nya identitet utgår från Uppsala kommuns grafiska riktlinjer med typsnitt och färger, men har ett eget uttryck tack vare det lekfulla collagebaserade formspråket och tonaliteten i både text och bild.